Säkerhet


Svenska Stuntgruppen är inte bara stuntutövare utan tas ibland även in för att jobba specifikt med säkerhet.

Om det efterfrågas kan vi säkra upp personal på höga höjder, erbjuda säkerhetsdykare eller på andra vis se till att din produktion genomförs så säkert som möjligt.

På direkt uppdrag av producenten kan vi hjälpa till med att göra specifika riskanalyser beroende på uppdraget enligt Prevents checklista för stunt. Denna tjänst måste efterfrågas separat och då diskuteras noggrant då detta inte är något som vanligtvis inkluderas i vårt ”normala” arbete som stuntutövare/stuntkoordinatorer.

Vid behov kan vi även bygga eller konstruera säkerhetsrelaterad materiel. Vi har ett stort urval av selar för att kunna kunna låta personal antingen framför eller bakom kameran koncentrera sig till 100% på sin uppgift och inte behöva oroa sig över att falla ner från exempelvis ett tak.